BHP

IMG_04470

Marek Szulgit

 

Ukończyłem Pomaturalne Studium BHP w Częstochowie i uzyskałem tym samym dyplom technika BHP.  Zgodnie z Kodeksem Pracy jestem starszym inspektorem bhp i p.poż. Ponad to, nabyłem doświadczenie jako ławnik Okręgowego Sądu Pracy w
Katowicach.

 

Na zlecenia sporządzam dokumentację po wypadkową wypadków w pracy, w drodze do i z pracy oraz  pozwy do sądów pracy.

Prowadzę szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe dla pracowników we wszystkich zawodach, również dla pracowników wykonujących prace na wysokościach, prowadzę wszelką dokumentację BHP wymaganą przez Kodeks Pracy i PIP.