Regulamin sklepu

Art.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

 1. Ze względu, iż wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

 

 1. Firma SZULGIT ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady wynikające, z jakości materiału lub wykonania w okresie 12,18 lub 24 miesięcy (w zależności od asortymentu i producenta) od daty sprzedaży, jedynie w przypadku, kiedy zakupiony towar był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz odpowiednio przygotowany i zamontowany.

 

 1. Gwarancja na amortyzatory montowane parami wynosi 24 miesiące na produkty KYB, MAGNUM, KAMOKA, GH, RECORD, DELPHI, BILSTEIN, MAXGEAR, MEYLE, SACHS, GABRIEL, MAGNETI MARELLI / COFAP, AL-KO, NK, MONROE – 24 miesiące w przypadku amortyzatorów olejowych, 36 miesięcy w przypadku amortyzatorów gazowych. W zakresie tłumienia miarodajną jest ocena dokonana na stanowisku kontrolnym w stacji diagnostycznej łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia.

 

 1. Gwarancja na elementy układu zawieszenia oraz układu kierowniczego (wahacze, sworznie wahaczy, tuleje gumowe i metalowo-gumowe, łączniki stabilizatorów, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów, itp.) wynosi 12 m-cy.

 

 1. Gwarancja na sprężyny zawieszenia firmy LESJOFORS montowane parami wynosi 24 miesiące, na sprężyny firmy D&D, GH, MAGNUM, MAXGEAR, 12 miesięcy, na sprężyny firmy MONROE 12 miesięcy, sprężyny BILSTEIN mają 24 miesiące gwarancji.

 

 1. Gwarancja na wszystkie niewyszczególnione powyżej produkty wynosi 12 miesięcy.

 

 1. Odpowiedzialność Firmy SZULGIT jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje sprzedawca.

 

 1. Gwarancja na akumulatory firmy Centra Exide wynosi 24-miesiące w przypadku akumulatorów Centra Futura 36-miesięcy. Gwarancja na akumulatory firmy BOSCH wynosi 24-miesiące.

 

Art.2   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku wysyłek transportem Poczta Polska kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeżeli stwierdzi ubytek lub uszkodzenie towaru zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę lub właściciela Firmy SZULGIT w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki. Podstawą reklamacji jest protokół zwrotu.

 

 1. W przypadku odbioru własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzanie ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie montażu lub eksploatacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w Firmie SZULGIT

 

4.1 W sposób uzgodniony z Działem Reklamacji należy dostarczyć:

 

Wypełniony formularz “Kartę gwarancyjną” (w przypadku wyrobów, na które została wydana), Poświadczenie autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej wadzie.

 

4.2. Firma Szulgit wysyła części reklamacyjne do producenta lub dystrybutora w kraju, następnie po zaopiniowaniu u producenta lub rzeczoznawcy rozpatrzy reklamację maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru, w przypadku odesłania towaru do producenta, co sygnalizuje dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony pisemnie.

 

4.3. Firma SZULGIT może na prośbę podmiotu kupującego wystawić dokument świadczący o wydłużeniu się terminu rozpatrzenia reklamacji.

 

Art.3 ZWROTY

 

 1. Firma SZULGIT nie przyjmuje zwrotów części elektrycznych i elektronicznych oraz płynów eksploatacyjnych.
  2. W przypadku pomyłki Kupującego w odniesieniu do części niewymienionych w pkt.1 (w wyborze modelu, wycofania się klienta), Kupujący ma prawo zwrócić towar przed upływem 14 dni od daty wystawienia faktury / paragonu. Firma SZULGIT zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.
  3. Zwrot towaru następuje w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w sposób uzgodniony z Działem Reklamacji.
  4. Zwracany towar nie może nosić śladów montażu.
  5. Zwroty towaru wysyłane firmami kurierskimi / Pocztą Polską powinny być realizowane wyłącznie na koszt nadawcy.

 

 

Art.4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Firma SZULGIT nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających do danego produktu oraz wadliwie działających innych elementów pojazdu mogących wpłynąć na uszkodzenie elementu reklamowanego.

 

Art.5 INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Niniejsze “Ogólne warunki sprzedaży” wchodzą w życie z dniem 1.01.2011 roku.
 2. W przypadku sprzeczności któregokolwiek z postanowień niniejszych “Ogólnych warunków sprzedaży” z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie inne postanowienia pozostają w mocy właściciela Firmy SZULGIT.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych “Ogólnych warunkach sprzedaży” mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy SZULGIT.